tppn 106番号

tppn 106番号

内容:\r羚羊角\ph404.bmp\r,出石城山谷及华阴山,今秦、陇、龙、蜀、金、商州山中皆形似羊也,青而大。又取杏仁七粒,生姜少许,同研令细,米粉二钱,同入膏中搅令匀。

观今市货者,与《尔雅》所谓羊,陶注所谓山羊,唐注所谓山驴,大都相似。 每服,肚空时吃,或茶汤,或羹粥,每服半大升。

其角长一、二尺,有节如人手指握痕,又至坚劲,今人药者,皆用此角。其角长一、二尺,有节如人手指握痕,又至坚劲,今人药者,皆用此角。

根、茎、子、叶并入药用,干者炙作饮香,尤佳。故阮公诗云∶射干临层城是也。

又岭南有一种女贞,花极繁茂而红色,与此殊异,不闻中药品也。 山羊即《尔雅》所谓羊也。

今俗医用合补下药,服之大验,亦冲人。吴人以其叶为茗。

Leave a Reply